Επισκόπιση κυπριακής νομολογιάς Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Βαθιά μου πίστη ότι η παράμετρος πολιτική δεν αρκεί για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου και ενίοτε λειτουργεί απλώς ως μια εκδήλωση προθυμίας. Χωρίς το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο αλλά και τις πρακτικές δομές που θα ενσαρκώσουν αυτό, η οποιαδήποτε απόπειρα για χάραξη πολιτικής, θα αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση μια ξύλινη φιλονικία σε κάθε λογής κοινοβουλευτικά έδρανα.

Η εστίασή μου στα πλαίσια αυτής της ενασχόλησής μου με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ήταν η σύζευξή του με τον απώτερο σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθόλου ασήμαντη η καθαυτή πτυχή του κλάδου του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, την ενορχήστρωση, δηλαδή, ενός πολυεπίπεδου δικανικού δίαυλου επικοινωνίας. Ο εξεζητημένος, όμως, αυτός χαρακτήρας παίρνει μια ιδιαίτερα απτή μορφή εντός, και για σκοπούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]

Ενδικοφανής και εξώδικος έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης

Ο Ε. Π. Σπηλιωτόπουλος, νομικός ακαδημαϊκός με διακεκριμένη εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο, δεν διστάζει να περιγράψει τα διοικητικά όργανα (του Δημοσίου) ως την πρόληψη της τυραννίας και την προάσπιση των ελευθεριών του πολίτη, ενώ αρκετά προγενέστερα ο Max Weber είχε μιλήσει για εκείνη την γραφειοκρατία που είναι ικανή να αποκτηνώσει την ευρύτερη έννοια του Κράτους. […]

Ιδεολογική αστοχία σε μετάφραση του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το βαθύτατο κόμπλεξ του νεοέλληνα που τον οδηγεί να αλλοιώνει έννοιες ώστε να χαϊδεύει την ιδεολογία του, φθάνει μέχρι και τα πανεπιστήμια!

Μια εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίζει να μεταφράσει το «Η πολιτική ως Επάγγελμα» του Max Weber. Η Αγγλική μετάφραση (π.χ. του Πανεπιστημίου Pfeiffer) χρησιμοποιεί τον όρο «administrative officials», το πρωτότυπο γερμανικό κείμενο τον όρο «Fachbeamte», τον οποίο, τουλάχιστον, το ΔΕΕ το μεταφράζει ως «τεχνικός αξιωματούχος». Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο επέλεξε το αφηρημένο «εξειδικευμένος υπάλληλος». […]

Bitcoin: Ένας ένδοξος (τεχνολογικός) Βυζαντινισμός

Yanis Varoufakis & Bitcoin

Πόσοι είναι εκείνοι που δεν δέχονται, που δεν πιστεύουν, ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ήταν η συνέχιση της Ρωμαϊκής; Ο διάδοχος, ο κληρονόμος και ο οργανικός συνεχιστής της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; Λίγοι… Λίγοι είναι και οι υποστηρικτές των bitcoins που δεν πιστεύουν ότι αυτά, αυτό το καινοτόμο νομισματικό σύστημα, δεν είναι ικανό να αντικαταστήσει όχι απλά ένα νόμισμα, αλλά ολόκληρο νομισματικό σύστημα, τις τράπεζες, τα νομισματοκοπεία, ακόμη και την ίδια τη νομισματική παράδοση. […]

Εφαρμόζοντας την Παρένθετη Μητρότητα στη Δημοκρατία της Κύπρου

Μέσα από την εξιστόρηση μιας αληθινής ιστορίας στις ΗΠΑ και στην οποία τα πάντα πήγαν «στραβά», ακατάλληλοι γονείς, ακατάλληλη παρένθετη μητέρα, μια ιδιωτική συμφωνία και ένα γραφείο μεσολάβησης που λειτουργούσε στα πλαίσια εμπορικής επιχείρησης, δηλαδή ένα μείγμα και μια σειρά από γεγονότα που η ανάγνωσή τους σίγουρα προκαλεί συγκεκριμένη συναισθηματική ένταση, αναδεικνύεται η καταλληλότερη βάση για την ανάδειξη της παρένθετης μητρότητας. […]

Το Δίκαιο της Ανάγκης

Η διασφάλιση της κρατικής υπόστασης ανάγει σε θετικό κανόνα το Δίκαιο της Ανάγκης. Βρίσκει νομιμοποίηση στον πρωταρχικό σκοπό της πολιτειακής οργάνωσης και συμπληρώνει τα κενά των σχετικών συνταγματικών διατάξεων ή/και αποτελεί εξελισσόμενο κείμενο για τις άκαμπτες διατάξεις.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταλύσεως της εννόμου τάξεως, αλλά σε περιπτώσεις που τίθεται σε διακινδύνευση η πολιτεία, πάντοτε όμως μαζί με την κοινωνία. Διαφορετικά μπορεί να αποτελέσει (έκφραση) συνταγματικής δικτατορίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύνταγμα της Βαϊμάρης που έδινε το δικαίωμα διάλυσης του κοινοβουλίου σε περιπτώσεις ανάγκης. Αυτή ακριβώς τη ρύθμιση εκμεταλλεύτηκε ο Adolf Hitler και κατέστη δικτάτορας του τρίτου Reich. […]

Ντροπή σου Apple…

Στον τεχνολογικό κόσμο συνταραχτικό νέο χαρακτηρίστηκε η αντιμετώπιση εκ πλευράς Apple μιας συγκεκριμένης δικαστικής εντολής που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Το θέμα αντιμετωπίστηκε σαν να έχει τρομερή φιλοσοφική και ηθική σημασία, δεκάδες εταιρίες τεχνολογίας έσπευσαν να συνηγορήσουν και να υποστηρίξουν την Apple. […]