Εφαρμόζοντας την Παρένθετη Μητρότητα στη Δημοκρατία της Κύπρου

Μέσα από την εξιστόρηση μιας αληθινής ιστορίας στις ΗΠΑ και στην οποία τα πάντα πήγαν «στραβά», ακατάλληλοι γονείς, ακατάλληλη παρένθετη μητέρα, μια ιδιωτική συμφωνία και ένα γραφείο μεσολάβησης που λειτουργούσε στα πλαίσια εμπορικής επιχείρησης, δηλαδή ένα μείγμα και μια σειρά από γεγονότα που η ανάγνωσή τους σίγουρα προκαλεί συγκεκριμένη συναισθηματική ένταση, αναδεικνύεται η καταλληλότερη βάση για την ανάδειξη της παρένθετης μητρότητας. […]

Το Δίκαιο της Ανάγκης

Η διασφάλιση της κρατικής υπόστασης ανάγει σε θετικό κανόνα το Δίκαιο της Ανάγκης. Βρίσκει νομιμοποίηση στον πρωταρχικό σκοπό της πολιτειακής οργάνωσης και συμπληρώνει τα κενά των σχετικών συνταγματικών διατάξεων ή/και αποτελεί εξελισσόμενο κείμενο για τις άκαμπτες διατάξεις.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταλύσεως της εννόμου τάξεως, αλλά σε περιπτώσεις που τίθεται σε διακινδύνευση η πολιτεία, πάντοτε όμως μαζί με την κοινωνία. Διαφορετικά μπορεί να αποτελέσει (έκφραση) συνταγματικής δικτατορίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύνταγμα της Βαϊμάρης που έδινε το δικαίωμα διάλυσης του κοινοβουλίου σε περιπτώσεις ανάγκης. Αυτή ακριβώς τη ρύθμιση εκμεταλλεύτηκε ο Adolf Hitler και κατέστη δικτάτορας του τρίτου Reich. […]

Ντροπή σου Apple…

Στον τεχνολογικό κόσμο συνταραχτικό νέο χαρακτηρίστηκε η αντιμετώπιση εκ πλευράς Apple μιας συγκεκριμένης δικαστικής εντολής που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Το θέμα αντιμετωπίστηκε σαν να έχει τρομερή φιλοσοφική και ηθική σημασία, δεκάδες εταιρίες τεχνολογίας έσπευσαν να συνηγορήσουν και να υποστηρίξουν την Apple. […]

Κράτος Δικαίου

Κατά την κρίση μου θα ήταν ορθότερο να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει ορισμός για το κράτος δικαίου, τουλάχιστον όχι κάποιος απόλυτος που με έπαρση θα μπορούσε να γίνει θριαμβευτικά αποδεκτός ως μοναδικός και πέρα για πέρα αληθής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην συμπεριλάβουμε τις διάφορες εθνικές εμπειρίες και τις πολιτικές πρακτικές που έλαβαν χώρα κατά την εκάστοτε διαφορετικής αφετηρίας καθίδρυση της έννοιας αυτής στις ώριμες πολιτειακά κοινωνίες. Το κυριότερο όμως είναι ότι αδυνατούμε να μιλήσουμε για Κράτος Δικαίου χωρίς να δανειστούμε στοιχεία, όρους και φρασεολογία τόσο από το Φυσικό Δίκαιο, όσο και από το Θετικό Δίκαιο. […]

Φιλοσοφία του Δικαίου και Θανατική Ποινή

StockPhotoPrision

Μιλώντας για «ποινική φιλοσοφία» (ας μου επιτραπεί ο «όρος») καταπιανόμαστε από ένα οικείο και συνάμα ξένο αντικείμενο και ακριβώς σε αυτό το σημείο εγείρεται η τρομερή δυσκολία του. Λόγω της προϊδέασης, η θανατική ποινή έχει αποτελέσει σε διεθνές επίπεδο θέμα καμπάνιας κάθε είδους εκλογής, συζήτησης, διαδηλώσεων και χαίρει ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης από κάθε είδους οργάνωση-προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η θανατική ποινή ξεσηκώνει την αγανάκτηση και οργή, κάτι που προσωπικά το αναγάγω στην ολοένα μειούμενη ταύτιση των κοινωνών προς τα κυβερνητικά όργανα και στην πολιτική κοινωνία.

Πόλος απώθησης, η πίστη για de facto υιοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρετών για όλους και άνευ εξαιρέσεων. Υπό όλες τις περιστάσεις έχουμε την υποχρέωση, π.χ, για αληθείς δηλώσεις και όλοι έχουν το δικαίωμα στην αλήθεια; Ασφαλώς ουδείς δεν θα είχε το ηθικό καθήκον να μαρτυρούσε σε στρατιώτη των ναζιστικών SS σε πoια σοφίτα κρυβόταν η Anne Frank.

[…]

Από πού πρέπει να αντλούμε έμπνευση για την παιδεία;

Οι ιδανικές σχέσεις μεταξύ Παιδείας και Οικονομίας, έχουν αποτελέσει εστία μεγάλων διαφωνιών και εντάσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, θέλοντας και μη, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την προβολή της Οικονομίας στην εκπαίδευση ή διαφορετικά ότι η Οικονομία, η αγορά εργασίας και οι εταιρίες προοικονομούν το περιβάλλον της εκπαίδευσης.

Για την αφομοίωση της παραπάνω αλήθειας, αρκεί να αντιπαραθέσουμε την εργασία με την εκπαίδευση. Τον προηγούμενο αιώνα, οι νέοι ακολουθούσαν το επάγγελμα των γονιών τους, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει το επάγγελμα των παππούδων. Συχνά δούλευαν όλοι μαζί, μιλούσαν κατά την διάρκεια της εργασίας και χρησιμοποιούσαν απλά εργαλεία. Το ίδιο ακριβώς και τα σχολεία, οι νέοι πήγαν στο σχολείο που κατά πάσα πιθανότητα είχαν μαθητεύσει οι γονείς και οι παππούδες τους. Τα βασικότερα αντικείμενά τους ήταν το τετράδιο και το μολύβι, ενώ η διδασκαλία γινόταν σε μικρά τμήματα αλλά διαφόρων ηλικιών μαθητών, που συχνά έπρεπε οι μεγαλύτεροι να βοηθούν τους μικρότερους μαθητές. […]

Η αρχή διάκρισης των εξουσιών στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η μεγάλη εικόνα της ποιότητας ενός κράτους επαφίεται σε ένα πλέγμα πολιτικών ιδεωδών όπου με την αρχή της δημοκρατίας διασφαλίζουμε την αρχή της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως, με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών προστατεύουμε την αναγωγή των κρατικών εξουσιών στη βούληση του εκλογικού σώματος και με την αρχή του κράτους δικαίου, διασφαλίζουμε τον περιορισμό άμετρης χρήσης της εξουσίας από εκείνο το δίκαιο που εξυμνεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. […]

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και η ισότητα των δυο φύλων

Η ισότιμη συμμετοχή των δυο φύλων σε όλες τις πτυχές του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού βίου αποτελεί αναμφισβήτητα βασική αρχή της δημοκρατίας με θεμελιώδη αξία και η οποία στοχεύει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στα πλαίσια των προσταγών που επιτάσσουν οι ώριμα αναπτυγμένοι πολιτισμοί. […]

Οφείλουμε να αναδείξουμε το κρατικό μονοπώλιο της βίας

Η υποχρεωτικότητα του δικαίου συμβιβάζει με τον εξαναγκασμό και ο εξαναγκαστικός χαρακτήρας του αποτελεί καίρια εκδήλωση του συνδέσμου του δικαίου προς την οργανωμένη σε κράτος κοινωνία. Παρόλα αυτά υπάρχουν κανόνες δικαίου που δεν είναι εξαναγκαστικοί. Το στοιχείο του εξαναγκασμού είναι γνώρισμα του δικαίου και όχι απαραίτητα του κάθε κανόνα ξεχωριστά. […]